Inžinjerni sistema

Sistema upravljanja

Sprinkler Sistema za gašenje požara

Jedan od najvažnijih uslova koji se trazi za industrijske i stambene zgrade, je da odgovara  zdravstvenim i sigurnosnim standardima i standardima ekspluotacije.

S tim u vezi, sisteme klimatizacije, ventilacije, grijanja, izlaze u prvi red u tehnološkim sistemima zgrada.
Projektovanje sistema za klimatizaciju, ventilaciju i grijanja- proces sa više koraka, od studije izvodljivosti do puštanja u rad.

Pošto su klimatizacija, ventilacija i grijanje usko povezani sa drugim sistemima zgrada, postupak izrade projekta je komplikovan zbog potrebe detaljnog pregleda karakteristika svakog sistema, pojedinačno i u korelaciji.

Kompanija “NEMO- MONT” nudi kompleksna rješenja u dizajnu i projektovanju HVAC sistema. Sveobuhvatan analitički rad, tačnost izračunavanja i poznavanje tehnoloških inovacija čini “NEMO-MONT” partnera, kojom treba vjerovati.

NEMO - MONTKONTAKT