Tehnološka

Gigroregulisana

Rekuperacijona

Naša kompanija nudi kompletan asortiman opreme i usluga u vezi sa instalacijama ventilacijonih sistema: projektovanje, izbor i isporuka opreme, instalacija i puštanje u rad, garancija i post-garantni servis.

Nudimo gotova inženjerska rješenja, koji su več rade na praksi, što omogućava da se izbegne bilo kakvih preklapanja i nedoslednosti u radu sistema ventilacije. Naši stručnjaci vrše sveobuhvatni pregled objekta u cilju izbora i razvoja isplativih tehničko-tehnoloških rješenja.

Veliko iskustvo i velika tehnička baza resursa nam omogućili da rješimo svaki tehnički problem našim klijentima, u odnosu “cijena-kvalitet”, kao same opreme, tako i dalje njene eksploatacije.

Instalacijoni radovi izvode od strane kompanije su se vrlo pažljivo. Montažni tim ima na raspolaganju profesionalni alat i koristi visoko-kvalitetne djelove.
Naši stručnjaci su spremni da rješe sva pitanja vezana za puštanje u rad sistema za ventilaciju.

Na zahtev klijenta, naša firma može da preduzme nakon prodaje garantno i post-garantno servisiranje objekta.
Iskusan tim obavlja posao na vrijeme. Napredno skladište opreme i djelova omogućava u krači vremeski perijod brzo snabdjevati svaki objekat.

NEMO - MONTKONTAKT